A szakmai konferencia és kerekasztal beszélgetés ajánlása
A május 14-i szakmai konferencia és az azt követő turisztikai kerekasztal beszélgetés eredményeképpen a rendezvénysorozatot szervező szervezetek a Tisza-tavat érintő két megyei önkormányzat részéről egy ajánlás fogalmazódott meg.

Tisza-tó Napja ajánlásai

  1. A Tisza-tó Napja szervezői és a szakmai konferencia résztvevői megállapodnak abban, hogy a Tisza-tó fenntartása, értékeinek megőrzése, valamennyi érintett szervezett feladata. Ennek érdekében együttműködnek abban, hogy a 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési ciklusban a Tisza-tavat és térségét érintő fejlesztések komplex szemlélettel valósuljanak meg.
  2. A területfejlesztési politikában szerepet vállaló szervezetek egyetértenek abban, hogy az egyébként saját fejlesztési dokumentumaiban hangsúlyos szerepet játszó Tisza-tavi térség ügyét egymással folyamatosan egyeztetik, a fejlesztési elképzeléseiket egymással összhangban alakítják ki.
  3. A szervezetek üdvözlik a Tisza-tó Nemzeti Programot, annak fejlesztési céljaival egyetértenek. Fontosnak tartják, hogy a térség fejlődését szolgáló dokumentumok elkészítésnek aktív résztvevői legyenek.
  4. A jelenlévők támogatják a horgászturizmus fejlesztési irányainak olyan módon történő meghatározását, hogy az erősítse a térség ökoturisztikai imázsát és a környezettudatos, sportszerű horgászmódszereket részesítse előnyben.
  5. A 2048/1993-as számú kormányhatározat helyett (amely idén lejár) szülessen egy új jogszabály, amely a következő 20 évre meghatározza a Tisza-tó hasznosítását és az ahhoz szükséges vízgazdálkodási szempontokat, melyek egyaránt fontosak és szükségesek a Tisza-tó valamennyi hasznosítója és használója számára.
  6. A turizmusfejlesztés kapcsán megfogalmazódott olyan megoldási modellek kidolgozásának szükségessége, melyek oldják a területi koncentrációt, a leszakadó vagy még be nem kapcsolt településeket bevonják a desztinációba, megtalálva azok egyedi ugyanakkor a térség ökoturisztikai kínálatát erősítő fejlesztéseit s ezen keresztül az egész desztináció turisztikai termék életpályáját megújulhat, csökkenhet a szezonalitás és fejlődhet a helyi humánerőforrás kínálat.
  7. A jelenlévők kijelentik, hogy a tó turizmusában hangsúlyos kérdés a szúnyoggyérítés, melyet a következő tervezési időszakban a tó ökoturisztikai és környezettudatos imázsához illeszkedően át kell állítani a biológiai védekezésre.  
  8. A kerekasztal beszélgetésen résztvevők szorgalmazzák a turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés intenzitásának fokozását, mely jelentősebb pénzügyi források bevonása nélkül is képes lehet az élménylánc fejlesztésére, a vendégek komfortérzetének javítására, a tartózkodási idő növelésére.
  9. A kerekasztal résztvevői egyetértenek abban, hogy a térség fenntartható fejlődésének és versenyképességének záloga a turizmus, azonban ez a szektor csak a gazdaságfejlesztés egyéb ágazataival együtt képes megoldásokat találni a térség gazdasági fejlődésének problémáira. A prioritások között szerepel tudásátadás és innováció, versenyképesség javítása, élelmiszerlánc, helyi előállítású termékek fejlesztése, mezőgazdasági termékek helyben történő feldolgozásának fejlesztése, nagy munkaerő igénnyel bíró mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, alternatív energiaforrásokra épülő fejlesztések, erőforrás hatékonyság előmozdítása és társadalmi befogadás elősegítése.