Ferenc József-emlékkiállítás Gödöllőn

A Gödöllői Királyi Kastély Rudolf–szárnya időutazásra csábít. Idén Ferenc József személye kerül a középpontba. A május végén megnyílt tárlat azt a folyamatot mutatja be, miként változott a magyarok Ferenc József-képe, s milyen szerepet játszott ebben a folyamatban a szeretett társ, Erzsébet.

Erzsébet királyné verseiben Titániának nevezte magát, Shakespeare Szentivánéji álom című darabjának tündérkirálynője után. A Gödöllői Királyi Kastély 2008-tól "Titánia lovagjai" címmel kiállítás-sorozat keretében mutatja be a hozzá közelálló férfiakat.

Elsőként a királynéra leginkább hasonlító fiúnak, Rudolf hercegnek állítottak emléket a trónörökös születésének 150. évfordulóján. 2009-ben a második lovag „A lángoló zseni", gróf Andrássy Gyula volt. A harmadik lovag 2014-ben a férj, Ferenc József osztrák császár és magyar király. A Kastély ezzel a kiállítással kapcsolódik az idei központi centenáriumi évhez, a császár életútjának egy-egy mozzanatát bemutatva, a magyarokhoz való viszonyát középpontba állítva.

Az első terem Ferenc József ifjúságát: az édesanyjával, Zsófia főhercegnővel és az általa választott tanárokkal való igen szoros, tekintélyelvű kapcsolatát, továbbá a tizenhárom éves főherceg első, Magyarországon szerzett benyomásait: a tájra, a természeti környezetre vonatkozó, naplójából fennmaradt megállapításait mutatja be.

A következő kiállítóteremben az uralkodó és alattvalói világának szembeállításával érzékeltetik Ferenc József édesanyjától örökölt szigorú értékítéletét, melynek eredményeképpen a császár az 1848/49-es magyar szabadságharcban a "rebellis nemzet" uralkodójával szembeni lázadását látta.

A harmadik terem az 1867-es kiegyezéshez vezető utat eleveníti meg: az uralkodó és a nemzet közötti kapcsolat enyhítését, szorosabbra fűzését kísérő folyamat állomásaiból emeli ki a legfontosabbakat, melyben Erzsébet királyné, azaz Sisi is jelentős szerepet játszott. A tárlat érzékletesen mutatja be, hogy Sisi miként hódította meg fokozatosan a magyarok szívét.

Az 1867. június 8-i koronázás alkalmával az uralkodópár a nemzettől a gödöllői kastélyt és környező birtokait kapta ajándékba. A királyi család vadászkastélyában lóversenyeket és vadászatokat, sőt, angol mintára falkavadászatokat is rendeztek, melyekre meghívták a magyar arisztokrácia legjelentősebb képviselőit. A negyedik teremben sétálva azt ismerhetjük meg, hogy ezek a személyes tartózkodások hogyan vezettek el a magyarok által 1849 után táplált ellenérzések fokozatos oldódásához.

A legnagyobb terem a 19. század végi sokrétű, megváltozott király-képnek ered a nyomába, amelynek része az udvari hadseregre támaszkodó, a hadgyakorlatokon rendszeresen részt vevő, ugyanakkor a reprezentációra és a formalitásra nagy gondot fektető uralkodó világának bemutatása. Miután a tárlat a 19. századi illúzióktól fűtött, a népeihez atyailag viszonyuló királyt idézi meg, ezért a világháború borzalmas valóságának bemutatására – Ferenc József sajátos nézőpontját szem előtt tartva – nem vállalkozik.

A Rudolf-szárny emeleti teremsorában megtekinthető, kétnyelvű (magyar, angol) kiállításhoz audioguide-ról meghallgatható történet-füzér készült. A korabeli sajtóból, visszaemlékezésekből és személyes levelekből álló összeállítás az uralkodót, mint embert hozza közel a látogatóhoz. A kiállításba integrált múzeumpedagógiai eszközök és IT elemek segítenek a téma aktív felfedezésében. A gyermekkort bemutató szoba gyermek méretű forgatható kockakirakó oszlopa például négy 19. századi fegyvernem egyenruháját jeleníti meg. Természetesen helyet kap néhány olyan mozgóképes dokumentum is, amely kapcsolódik Ferenc Józsefhez: például Károly trónörökös esküvője, melyen az agg uralkodó is részt vett, vagy Ferenc József temetésének filmfelvétele.

Az érdekes és izgalmas tárlat május 30-tól szeptember 28-ig látogatható a kastély Rudolf szárnyában.

TIPP >> Pillantson be a korabeli főúri élet hétköznapjaiba a Gödöllői Királyi Kastély vendégváró családi hétvégéi alkalmával, amelyekről bővebben ITT olvashat! Legyen az a Habsburg koronázási szertartás felelevenítése, barokk kori jelmezes ünnepség vagy főúri vadásznap, a Királyi Kastély élmények gazdag tárházával várja Önt!