Mende a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén

A Hungarikum bizottság 2013. január 31-i ülésén elfogadta a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékét, amely több turisztikai szempontból is érdekes attrakciót, terméket is tartalmaz. A régióban a mendei húsvéti templomdíszítés érdemelte ki ezt a címet.

A templomdíszítés szokása Mendén pünkösd ünnepéhez kapcsolódó, egyházi keretek között zajló tavaszköszöntő szokás. A három napos ünnepi időszakhoz kapcsolódó hagyomány elsősorban a helyi, szlovák eredetű evangélikus közösség tagjait érinti, de a mendei katolikusok és a környező települések evangélikusai is gyakori résztvevői az eseménynek. A templomi májfaállítás szokásában a gyülekezet tagjai nemek és korcsoportok szerinti munkamegosztásban vesznek részt. A férfiak a fák kivágását, szállítását, elhelyezését végzik, míg az asszonyok és gyermekek dolga a fákra kerülő textilek elkészítése, és a fák kendőkkel történő díszítése. A szalagokkal, hímzett és horgolt kendőkkel feldíszített nyolc nyárfa kitölti a templom két padsora közötti belső teret. A gyülekezet tagjai a májfák alatt ülve hallgatják végig az istentisztelet. Az evangélikus gyülekezet tagjai egész éven át aktív közösségként működnek, azonban kiemelkedő szerepe van a hagyomány fenntartásának a csoportidentitás folyamatos megerősítésében. Ennek része az ünnep előtti készülődés, a munka megszervezése, a feladatok kiosztása, az új résztvevők helyének, feladatának megjelölése, és a díszítés utáni közös étkezés. 

Még többet itt tudhatunk meg a mendei templomdíszítés szokásáról.